Search
Close this search box.

Privacybeleid

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Deze privacyverklaring laat u weten hoe Eakin Healthcare belooft uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit omvat wat u ons over uzelf vertelt, wat wij te weten komen door u als klant te hebben en de keuzes die u ons geeft over welke marketing u van ons wilt ontvangen. Deze mededeling legt uit hoe wij dit doen en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Gebruikers die contact opnemen met deze website en/of zijn eigenaars doen dit naar eigen goeddunken en verstrekken dergelijke gevraagde persoonlijke gegevens op eigen risico. Uw persoonlijke gegevens worden privé bewaard en veilig opgeslagen tot ze niet langer nodig zijn of geen nut meer hebben, zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018.

Onze privacybelofte

Dat beloven we:

 • Om uw gegevens veilig en privé te houden
 • Uw gegevens niet verkopen

Hoe de wet u beschermt

Naast onze Privacybelofte wordt uw privacy beschermd door de wet. Hier wordt uitgelegd hoe dat werkt.

De wet op de gegevensbescherming zegt dat we persoonlijke informatie alleen mogen gebruiken als we daar een goede reden voor hebben. Dit omvat het delen ervan buiten eakin Healthcare. De wet zegt dat we een of meer van deze redenen moeten hebben:

 • Om een contract dat wij met u hebben uit te voeren, of
 • Wanneer het onze wettelijke plicht is, of
 • Wanneer dit in ons legitieme belang is, of
 • Wanneer u ermee instemt

Van een legitiem belang is sprake wanneer wij een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken. Maar zelfs dan mag het niet onrechtvaardig ingaan tegen wat goed en het beste voor je is.

Waar we persoonlijke informatie van verzamelen

Wij kunnen persoonlijke informatie over u (of uw bedrijf) uit deze bronnen verzamelen: Gegevens die u ons geeft:
 • Wanneer u onze producten en diensten aanvraagt
 • Als je met ons praat aan de telefoon
 • Wanneer u onze websites, apps voor mobiele apparaten, webchat
 • In e-mails en brieven
 • In klantenonderzoeken
 • Als u deelneemt aan onze wedstrijden of promoties

Als we persoonlijke gegevens verzamelen via onze website, zullen we daar open over zijn. We zullen duidelijk maken wanneer we persoonlijke informatie verzamelen en we zullen uitleggen wat we ermee gaan doen.

Analytics

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij een dienst van derden, Google Analytics, om standaard internetloginformatie en details van bezoekersgedragspatronen te verzamelen. Wij doen dit om bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de verschillende delen van de site te weten te komen. Deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier die niemand rechtstreeks identificeert. Wij doen geen pogingen, en staan Google niet toe, om de identiteit te achterhalen van degenen die onze website bezoeken. Wij gebruiken de informatie om verslag uit te brengen over de bezoekersaantallen en om onze dienstverlening te verbeteren.

Deze informatie wordt alleen verzameld als bezoekers zich hiervoor aanmelden. De verzamelde informatie wordt beschouwd als persoonsgegevens omdat Google aan elke bezoeker een unieke identificatiecode toekent. Wij doen geen pogingen, en staan Google niet toe, om de identiteit te achterhalen van degenen die onze website bezoeken.

Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Met wie wij uw persoonlijke informatie delen

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met vertrouwde derden. Bijvoorbeeld:
 • Operationele bedrijven zoals koeriers.
 • Aangewezen distributeur in het land waar u woont.
 • Direct marketing bedrijven die ons helpen onze elektronische communicatie met u te beheren.

Dit is het beleid dat wij toepassen op die organisaties om uw gegevens veilig te houden en uw privacy te beschermen:
 • Wij verstrekken alleen de informatie die zij nodig hebben om hun specifieke diensten uit te voeren.
 • Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de exacte doeleinden die wij in ons contract met hen specificeren.
 • Wij werken nauw met hen samen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt gerespecteerd en beschermd.

Het delen van uw gegevens met derden voor hun eigen doeleinden

Wij kunnen ook verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken aan de politie of andere handhavings-, regelgevende of overheidsinstanties, in uw land van herkomst of elders, na een geldig verzoek daartoe. Deze verzoeken worden van geval tot geval beoordeeld en houden rekening met de privacy van onze klanten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bureau voor gegevensbescherming via de contactgegevens in het gedeelte Hoe krijgt u een kopie van uw persoonlijke gegevens?

Marketing

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over relevante bedrijfsinformatie, producten en aanbiedingen. Dit is wat we bedoelen als we het over “marketing” hebben.

De persoonlijke informatie die wij over u hebben, bestaat uit wat u ons vertelt en gegevens die wij verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt.

Wij bestuderen dit om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen we welke producten voor u relevant kunnen zijn.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om u marketingberichten te sturen als u daarmee instemt of als er sprake is van een “legitiem belang”. Dat is wanneer wij een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken. Het mag niet onterecht ingaan tegen wat goed en het beste voor je is.

U kunt ons te allen tijde vragen u geen marketingberichten meer te sturen.

Wij kunnen u vragen uw keuzes te bevestigen of bij te werken, als er wijzigingen zijn in de wet, de regelgeving of de structuur van ons bedrijf.

Als u van gedachten verandert, kunt u uw keuzes te allen tijde aanpassen door contact met ons op te nemen.

Externe links

Hoewel deze website er uitsluitend naar streeft kwalitatieve, veilige en relevante externe links op te nemen, dienen gebruikers altijd voorzichtig te zijn alvorens op externe weblinks te klikken die op deze website worden vermeld.

De eigenaars van deze website kunnen de inhoud van een extern gelinkte website niet garanderen of controleren, ondanks hun inspanningen. Gebruikers moeten er daarom rekening mee houden dat ze op eigen risico op externe links klikken en dat deze website en de eigenaars ervan niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of implicaties veroorzaakt door het bezoeken van de vermelde externe links.

Sociale media platforms

Communicatie, engagement en acties via externe social media platforms waaraan deze website en zijn eigenaars deelnemen, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het privacybeleid van elk social media platform.

Gebruikers wordt aangeraden sociale mediaplatforms verstandig te gebruiken en er met de nodige zorg en voorzichtigheid over hun eigen privacy en persoonlijke gegevens op te communiceren. Deze website noch de eigenaars ervan zullen ooit om persoonlijke of gevoelige informatie vragen via social media platforms en moedigen gebruikers die gevoelige details willen bespreken aan om contact op te nemen via primaire communicatiekanalen zoals telefoon of e-mail.

Deze website kan gebruik maken van social sharing buttons waarmee we webinhoud direct vanaf webpagina’s kunnen delen met het betreffende social media platform. Voordat gebruikers dergelijke knoppen voor sociaal delen gebruiken, wordt hen aangeraden dit naar eigen goeddunken te doen en er rekening mee te houden dat het platform voor sociale media uw verzoek om een webpagina te delen respectievelijk via uw account bij het platform voor sociale media kan volgen en opslaan.

Verkorte links in sociale media

Deze website en zijn eigenaars kunnen via hun accounts op sociale media platformen weblinks delen naar relevante webpagina’s. Standaard verkorten sommige sociale media-platforms lange URL’s [web addresses].

Gebruikers wordt aangeraden voorzichtig te zijn en hun gezond verstand te gebruiken alvorens te klikken op verkorte URL’s die door deze website en zijn eigenaars op sociale mediaplatforms worden gepubliceerd. Ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat alleen echte URL’s worden gepubliceerd, zijn veel social media platforms gevoelig voor spam en hacking en daarom kunnen deze website en de eigenaren ervan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of gevolgen veroorzaakt door het bezoeken van verkorte links.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u klant bent bij Eakin Healthcare. Nadat u geen klant meer bent, kunnen wij uw gegevens tot 7 jaar bewaren om een van deze redenen:
 • Om eventuele vragen of klachten te beantwoorden.
 • Een administratie bijhouden volgens de regels die voor ons gelden.

Wij kunnen uw gegevens langer dan 7 jaar bewaren als wij ze om wettelijke, regelgevende of technische redenen niet kunnen verwijderen. We kunnen ze ook bewaren voor onderzoeks- of statistische doeleinden. Als we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat uw privacy wordt beschermd en alleen voor deze doeleinden worden gebruikt.

Hoe krijgt u een kopie van uw persoonlijke gegevens

U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren door ons te schrijven op dit adres:

Functionaris voor gegevensbescherming
Eakin Gezondheidszorg
15 Ballystockart Road,
Comber,
Co.Down,
BT23 5QY,
Noord-Ierland

U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected].

Om dit verzoek zo snel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u het volgende sjabloon te gebruiken (link naar sjabloon), zodat wij over alle benodigde informatie beschikken om uw verzoek te verwerken.

Ons laten weten als uw persoonlijke gegevens onjuist zijn

U heeft het recht om alle informatie die wij over u hebben en die volgens u onjuist of onvolledig is, in twijfel te trekken. Neem contact met ons op als u dit wilt doen.

Als u dat doet, zullen wij redelijke stappen ondernemen om de juistheid ervan te controleren en te corrigeren.

Wat als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens niet meer gebruiken?

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons, of om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen, te verwijderen of niet langer te gebruiken als wij ze niet hoeven te bewaren. Dit staat bekend als het “recht op bezwaar” en het “recht op wissen”, of het “recht om vergeten te worden”. Er kunnen wettelijke of andere officiële redenen zijn waarom wij uw gegevens moeten bewaren of gebruiken. Maar vertel het ons alsjeblieft als je denkt dat we het niet moeten gebruiken. Soms kunnen we het gebruik van uw gegevens beperken. Dit betekent dat het alleen kan worden gebruikt voor bepaalde zaken, zoals juridische claims of het uitoefenen van wettelijke rechten. In deze situatie gebruiken of delen wij uw informatie niet op andere manieren zolang deze beperkt is. U kunt ons vragen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken als:
 • Het is niet nauwkeurig.
 • Het is onrechtmatig gebruikt, maar u wilt niet dat wij het verwijderen.
 • Het is niet relevant meer, maar u wilt dat wij het bewaren voor gebruik in juridische claims.
 • U hebt ons al gevraagd om uw gegevens niet meer te gebruiken, maar u wacht op een antwoord van ons of we ze mogen blijven gebruiken.

Als u bezwaar wilt maken tegen de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, of ons wilt vragen deze te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, kunt u contact opnemen met ons bureau voor gegevensbescherming via de contactgegevens in het gedeelte Hoe krijgt u een kopie van uw persoonlijke gegevens?

Hoe kunt u uw toestemming intrekken?

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Als u dat wenst, kunt u contact opnemen met ons Bureau voor gegevensbescherming via de contactgegevens in het gedeelte ‘Hoe krijgt u een kopie van uw persoonlijke gegevens’.

Hoe een klacht indienen

Laat het ons weten als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben gebruikt. U kunt contact opnemen met ons bureau voor gegevensbescherming via de contactgegevens in het gedeelte ‘Hoe krijgt u een kopie van uw persoonlijke gegevens’.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office. Lees op hun website hoe u een probleem kunt melden.