Search
Close this search box.

Duurzaamheid

Bij Eakin Healthcare geven we gepassioneerd om mensen en onze planeet.

Commitment to sustainability at Eakin Healthcare
Eakin Healthcare staff with sustainability qualifications

Verbintenis

Eakin Healthcare zet zich in voor duurzaamheid met een focus op het voortdurend verbeteren van onze milieuprestaties en het creëren van maatschappelijke waarde naarmate we vorderen. Onze ambitie is om in 2045 netto nul te bereiken.

Strategie en routekaart

Met de volledige steun van onze raad van bestuur en het Management Forum hebben wij een duurzaamheidstrategie met vier pijlers ontwikkeld: Planet, Product, People en Integrity. Wij werken aan een goedgekeurd milieu-investeringsplan voor de lange termijn om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen. De komende twee jaar zullen we ons concentreren op de vermindering van energie, afval en verpakkingen. De gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze mensen zijn voor ons als organisatie van het grootste belang. We hebben zorgvuldig overwogen hoe we met onze collega's omgaan om hun welzijn te ondersteunen en ervoor te zorgen dat we een diverse en inclusieve werkgever zijn met gelijke toegang tot werkgelegenheid, ontwikkeling van vaardigheden en mogelijkheden om door te stromen. Wij zijn ons er ook zeer van bewust dat wij een goede 'corporate citizen' willen zijn en zullen blijven nadenken over hoe wij omgaan met de ons omringende gemeenschappen en onze belanghebbenden.

Partnerschap

Wij zullen samenwerken met klanten en leveranciers om de impact van ons product op de planeet te verminderen, in overeenstemming met de netto nul-ambities van het VK, de EU en grote gezondheidsstelsels over de hele wereld. (Bijv. Greener NHS)

Middelen

Wij hebben binnen Eakin Healthcare een speciaal duurzaamheidsteam dat samenwerkt met interne en externe belanghebbenden om de uitvoering van ons plan en de meting van onze vooruitgang te vergemakkelijken.

Transparantie

Ons Carbon Reduction Plan is beschikbaar op onze website en de duurzaamheidsverslagen die wij publiceren zullen wereldwijd erkende rapportagekaders volgen en goedgekeurde KPI's en doelstellingen bevatten.

Bij Eakin Healthcare richten we ons op de resultaten die we moeten bereiken. Met trots delen we een selectie van activiteiten die in 2023 zijn afgerond of begonnen.

Wij hebben de emissies van Eakin Healthcare in scope 1, 2 en 3 gemeten voor ons referentiejaar april '21-maart '22.

8 van onze Britse vestigingen zijn in de afgelopen 12 maanden overgestapt op hernieuwbare energiecontracten = 26% van ons elektriciteitsverbruik.

Wij verhogen onze zelfopwekking van elektriciteit. 10% van de stroombehoefte kwam vorig jaar van zonnepanelen en er zijn investeringen gedaan om dit te verhogen.

Wij streven ernaar om vanaf maart 2023 al onze kantoren en kantines te ontdoen van plastic voor eenmalig gebruik.

Vanaf maart 2023 voeren wij geharmoniseerde afvalbeheer- en recyclingprocessen in voor al onze productielocaties, met duidelijke en consistente communicatie naar aanleiding van de feedback van onze werknemers.

Via BELONG, ons forum voor werknemersbetrokkenheid, kunnen alle collega's nu deelnemen aan bedrijfsbrede milieuactiviteiten zoals afvalplukken, milieu-uitdagingen enz.